OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

 

OFERTA: Posto para realizar as tarefas diarias nun domicilio  e acompañamento a persoa maior no  dito fogar.

CONDICIÓNS: horario de luns a venres de 12 a 18 horas na parroquia de  Sta Cruz de Ribadulla.

PERSOAS INTERESADAS chamar o 627978123

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

OFERTA: Posto de limpiador ou limpiadora industrial.

LUGAR: Concello de Vedra, Coruña,.

CONDICIÓNS: Xornada Parcial - Horario de tarde -  Temporal parcial. Horario de tarde de 16:30 a 20:00h Imprescindible - Disponibilidade horaria para turno de 16:30 a 20:00 horas

SALARIO: Non especificado.

OFERTA DE EMPREGO

Páginas