Procesos de selección de postos de traballo no concello de Vedra

As persoas interesadas en participar en calquera proceso de selección municipal que estea financiado con fondos autonómicos, estatais ou europeos deben estar previamente inscritos na oficina de emprego correspondente. Ás persoas empadroadas no concello de Vedra correspóndelles a oficina de emprego de Santiago Norte.

Páginas