Outras Iniciativas

  • CURSO DE MONITORES/AS DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE: ten como obxectivo a formación de persoas capaces de realizar actividades socio-culturais e recreativas, tanto en tempo libre urbano como na natureza.

  • COLECTIVO 15885: Esta acción facilitou encontros para vincular persoas e proxectos creativos. Realizouse unha mostra colectiva na que participaron 17 mozos/as, editouse un catálogo de novos/as creadores/as, impartíronse obradoiros...

Obxectivo:

Fomentar e fortalecer a participación da mocidade na vida cultural, impulsando emprendementos creativos para o desenvolvemento local.