PIC VEDRA

PIC VEDRA
LUNS, MÉRCORES E XOVES DE 09:00 A 14:00 HORAS
TAXAS: 20,00 EUROS
 
SERVIZOS QUE PRESTA O PIC:
 
Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e
certificación da referencia catastral
Consulta e certificación de datos catastrais protexidos, polo titular catastral, representante
ou autorizado
Certificación negativa
Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC