Medio Ambiente

O concello de Vedra está a impulsar unha serie de medidas que propician o desenvolvemento local sostible. A preservación dos recursos naturais, a ordenación do territorio, a inclusión na Rede Española de Cidades polo Clima ou na Rede de Gobernos Locais + Biodiversidade 2010, son algunhas das accións implantadas para favorecer un crecemento controlado e respectuoso co medio ambiente.

Apóstase pola reciclaxe, a eliminación de vertedoiros incontrolados e a xestión de residuos. A recollida selectiva do lixo, un punto limpo de residuos voluminosos xunto coa dotación de saneamento a través da rede de sumidoiros e depuradoras de augas residuais son xa realidades en defensa dos recursos e dos espazos naturais.

Por outra banda, para contribuír ao aforro enerxético e a unha menor contaminación ambiental, promóvese o uso de métodos e servizos ecoeficientes.

Finalmente destacar que Vedra se inclúe no Plan de Transporte Metropolitano da Xunta e que desde o concello se levan a cabo diversas campañas de sensibilización, entre as que se atopa o programa educativo Ulla Elemental.