Desenvolvemento

A Área de Desenvolvemento, agrupa diferentes servizos municipais na procura da promoción do desenvolvemento socio-económico, a creación de emprego e formación, o transporte, o urbanismo... que ten como finalidade a procura da mellora das condicións de vida dos habitantes do concello, a través da reducción do desemprego e a creación de postos de traballos estables, da dinamización do tecido empresarial existente e da creación de novas empresas aproveitando os recursos endóxenos do territorio.