Concellerías

ALCALDE-PRESIDENTE: Don Carlos Martínez Carrillo

Urbanismo, Territorio e Vivenda; Mobilidade; Economía e Facenda; Proxectos Europeos e Relacións Institucionais

alcaldia@concellodevedra.gal

1º Tenente de Alcalde: Don Manuel Costa Carneiro

Educación e Turismo

manuel.costa@concellodevedra.gal

 

2ª Tenente de Alcalde: Don Enrique Vázquez Martinez 

Infraestruturas, Obras e Servizos; Seguridade Cidadá

enrique.vazquez@concellodevedra.gal

 

Don José Manuel González Couto

Servizos de Saneamento e Abastecemento. Desenvolvemento Rural

manuel.gonzalez@concellodevedra.gal

 

 

Dona María Susana García Lema

Benestar Social, Muller e Igualdade. Persoal

susana.lema@concellodevedra.gal

 

Dona Diana Varela Barreiro

Cultura, Xuventude e Voluntariado

diana.varela@concellodevedra.gal

Don Juan Manuel Cernadas Méndez

Deportes, Novas Tecnoloxías

juan.cernadas@concellodevedra.gal

Don José Caldelas Gonzalez

Promoción económica, Emprego e Formación. Medio Ambiente, Desevolvemento  Sostible e Comunicación Social

jose.caldelas@concellodevedra.gal