Concellerías

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Carlos Martínez Carrillo

1º Tenente de Alcalde: Dª María Jesús Piñeiro Caldelas

Infraestruturas, Obras e Servizos, Seguridade Cidadá

2ª Tenente de Alcalde: D. Manuel Costa Carneiro

Educación, Turismo e Medio Rural

3º Tenente de Alcalde: Rogelio Lema Mougán

Benestar Social e Sanidade, Persoal

4º Tenente de Alcalde: D. Enrique Vázquez Martínez

Cultura, Xuventude e Voluntariado, Emprego e Formación

Dª. Margarita Devesa Cardelle

Medio Ambiente, Muller e Igualdade

D. Juan Manuel Cernadas Méndez

Deportes, Novas Tecnoloxías e Comunicación Social