Concellerías

ALCALDE-PRESIDENTE: Don Carlos Martínez Carrillo

Urbanismo, Territorio e Vivenda; Mobilidade; Economía e Facenda; Persoal; Proxectos Europeos e Relacións Institucionais.

alcaldia@concellodevedra.gal

1º Tenente de Alcalde: Don Manuel Costa Carneiro

Educación e Turismo

manuel.costa@concellodevedra.gal

 

2ª Tenente de Alcaldía: Don Enrique Vázquez Martinez 

Infraestruturas, Obras e Servizos; Seguridade Cidadá.

enrique.vazquez@concellodevedra.gal

 

Don José Manuel González Couto

Servizos de Saneamento e Abastecemento; Desenvolvemento Rural.

manuel.gonzalez@concellodevedra.gal

 

 

3ª Tenente de alcaldía: Dona María Susana García Lema

Benestar Social, Muller e Igualdade. 

susana.lema@concellodevedra.gal

 

4ª Tenente de  alcaldía: Dona Diana Varela Barreiro

Cultura, Xuventude e Voluntariado.

diana.varela@concellodevedra.gal

Don Juan Manuel Cernadas Méndez

Deportes e Novas Tecnoloxías.

juan.cernadas@concellodevedra.gal

Don José Caldelas Gonzalez

Medio Ambiente e Desevolvemento  Sostible;  Promoción Económica, Emprego e Formación; Comunicación Social

jose.caldelas@concellodevedra.gal