Departamento de Servizos Sociais

Os Servizos Sociais Comunitarios Básicos teñen un carácter  local, aberto e polivalente e constitúen a canle normal de acceso ao Sistema de Servizos Sociais co que se garante a universalidade do sistema e a súa proximidade aos usuarios e aos ámbitos familiar e social.

Desenvólvense no Centro de Servizos Sociais, situado no baixo da casa do concello en horario de atención ao público de 8:30-14 horas.

981814693

Para o seu desenvolvemento cóntase cun equipo interdisciplinar integrado por:

-1 Traballadora Social / Coordinadora

-1 Técnico en Intervención Familiar e Comunitaria.

-1 Animador Socio-Cultural.

-1 Auxiliar Administrativo

-1  Monitora de Tempo Libre.