Educación e Formación

Dende a Concellería de Educación preténdese fomentar o desenvolvemento integral da personalidade da infancia nos ámbitos social, intelectual e afectivo, co fin de propiciar os valores da solidariedade, da democracia e da convivencia respectuosa sen discriminación nin violencia, mediante dinámicas lúdicas e formativas que estimulen o interese polo coñecemento.

Por e para iso desenvólvense programas que dende diferentes ámbitos teñen estes mesmos obxectivos comúns.

Ademáis contamos cos Programas para a reducción do abandono escolar e Educación de Adultos.

Outra acción referente é o Programa Educativo Ulla Elemental que abarca diferentes materiais didácticos para o coñecemento do territorio