Programa de Actividades Culturais

Os principios que rexen a politíca cultural do Concello de Vedra son:

- A promoción da identidade cultural

- A protección da diversidade cultural

- O fomento da creatividade

- A consolidación da participación social