Programación para abril-maio-xuño 2024

Centro Social da Terceira Idade

O concello de Vedra conta cunha poboación total en torno aos 5.100 habitantes, da cal un 23% pertence ao colectivo da Terceira Idade, que está en progresivo aumento e que precisa non só dunha atención asistencial, preventiva, recuperadora e de mantemento da autonomía, senón tamén do fomento da participación e integración na comunidade na procura da mellora da calidade de vida