Voluntariado Xuvenil

Unha boa alternativa para aproveitar o tempo de vacacións colaborando en actividades no ámbito do voluntariado, desenvolvendo actuacións para mellorar o contorno máis próximo. Accións: información turística e ao peregrino, intervención social na ludoteca e na escola de verán...etc.