Grupos políticos

A actual composición do pleno municipal de Vedra está orixinada polos resultados das últimas elecciones municipales celebradas no ano 2023.


GRUPO MUNICIPAL DO PP

Carlos Martínez Carrillo

Alcalde-Presidente

Manolo Costa Carneiro

Voceiro

José Manuel Gónzalez Couto

 

María Susana García Lema

Voceira Suplente

Diana Varela Barreiro

 

Enrique Vázquez Martínez

 

Juan Manuel Cernadas Méndez

 

José Caldelas Gonzalez

 
 
GRUPO MUNICIPAL DO BNG

Xosé Antón Pose Rodríguez

Voceiro

Yolanda Vieiro Cebeiro

 

Xesús Castro Blanco

 

  

 

GRUPO MUNICIPAL DO PSdeg-PSOE

Jesús González Corbelle

 

María Begoña González Picanes

Voceira