Grupos políticos

A actual composición do pleno municipal de Vedra está orixinada polos resultados das derradeiras eleccións municipais celebradas no ano 2019.


GRUPO MUNICIPAL DO PP

Carlos Martínez Carrillo

Alcalde-Presidente

Manuel Costa Carneiro

Voceiro 

José Manuel González Couto

 

Diana Varela Barreiro

 

María Susana Garcia Lema

Voceira Suplente

Enrique Vazquez Martinez

 

Juan Manuel Cernadas Méndez

 

José Caldelas Gonzaléz

 
 
GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE

Ramón Manuel Lago Lestón

Voceiro

Beatriz Amenela Junquera

 

Raquel Sangiao Durán

 

GRUPO MUNICIPAL DO BNG

José Antonio Pose Rodríguez

Voceiro

Yolanda Vieiro Cebeiro