APROL RURAL VEDRA 2024

Programa financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, polo que se convoca o proceso de selección para cubrir dous postos de oficial de segunda de xardineiro/a forestal mediante a modalidade contractual de contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral, a tempo completo e cunha duración de nove meses.