EIM VEDRA. CURSO 24/25

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL . CURSO ESCOLAR 2024/2025

Nesta sección ou no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal PREMENDO AQUÍ

Prazo de aceptación da praza SÓ PARA OS DE NOVO INGRESO dende o 22 de maio ao 31 de maio (ambos incluídos)

O alumnado de renovación NON deber facer ningún trámite máis co Concello, agás cambios de xornada e comedores.

Máis información:

  • Regulamento de réxime interno da Escola infantil municipal de Vedra (BOP A Coruña núm. 179, do 26.10.2020)
  • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de atención da escola infantil municipal (BOP A Coruña núm. 36, do 24.02.2021)
  • Por teléfono: 981 81 46 93 ou no 981 81 46 12