LISTAXE DEFINITIVA PROGRAMA CONXUGA LUDOTECA VERÁN 2024

Tamén podes consultar a publicación no taboleiro de anuncios electrónico  PREMENDO AQUÍ 

Máis información:

  • Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo do Programa CONXUGA do Concello de Vedra (núm. 22) (BOP A Coruña núm. 156, do 21.09.2020) e a súa modificación (BOP A Coruña núm. 157, do 19.08.2022)
  • Teléfonos: 981 81 46 93 ou 699 041 486
  • Departamento de servizos sociais comunitarios