OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Buscamos un/unha Auxiliar administrativo/a con experiencia en loxística para traballar nun almacén xestionando pedidos, entradas e saídas de mercancía, xestión de albarás e cargas de camións e expedicións e facer outras tarefas administrativas de loxística. Buscamos candidatos con experiencia como administrativos de loxística, acostumados ao manexo de programas de xestión como SAP.

Traballo a xornada completa de luns a venres en quenda partida.

Máis información: https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/santiago-de-compostela/auxiliar-administrativo/170-001067