OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

“Eira” contrata 50 peóns vendimadores e 4 cargadores de caixas para a vendima de 2019, nunha explotación situada en Vedra (A Coruña)

Duración aproximada: 16 días (fins de semana incluídos).

Data prevista de comezo: 20 de setembro, aproximadamente.

Horario: 8:30-13:30 e 15:00-18:00 horas.

Salario medio: 50 € (aproximadamente segundo o rendemento de caixas de cada traballador e por 8 horas de traballo).

Comida: a cargo de cada traballador, normalmente con “tupperware” na propia finca.

Equipo de traballo: aportase chaleco reflector, luvas e tesoiras de vendima.

Outros condicionantes: compromiso para realizar toda a vendima, en caso contrario renuncien a oferta.

Comunicación: preferentemente por WhatsApp no teléfono 652993032.

Documentos a enviar: foto DNI  por ambos lados para a alta na SS por WhatsApp.