ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE VEDRA