PIC VEDRA

PIC VEDRA
Casa do Concello
Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 1
Vedra - A CORUÑA
LUNS, MÉRCORES E XOVES DE 09:00 A 14:00 HORAS
TAXAS: 20,00 EUROS
 
SERVIZOS QUE PRESTA O PIC:
 
Consulta de datos catastrais non protexidos, certificación do valor de referencia e certificación da referencia catastral.
Consulta e certificación de datos catastrais protexidos, polo titular catastral, representante ou autorizado.
Certificación negativa.
Consulta polo titular catastral sobre información de solicitudes de axuda da PAC.