PCC 2008-2011: Adxudicación definitiva. AMPLIACIÓN DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO EN LARAÑO

 

ÓRGANO: RESOLUCIÓN ALCALDÍA

DATA: 11/03/2009

EMPRESA ADXUDICATARIA: MANUEL SOBREDO, S.L

NIF. B-15.735.160

DOMICILIO SOCIAL: L/Lamas-Baamonde, 23-15883 TEO (A Coruña )

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 93.881,99 MÁIS IVE

PRAZO DE EXECUCIÓN: 4 MESES