Contrato de xestión urbanística, asistencia técnica no desenvolvemento do parque empresarial e outros