25N EN VEDRA

Cada 25 de novembro celébrase en todo o mundo “O Día Internacional contra a Violencia cara ás Mulleres”.

Esta data conmemora o asasinato das tres irmás Mirabal, o 25 de novembro de 1960, militantes opositoras á ditadura que exerceu, por máis de 30 anos, Leónidas Trujillo na República Dominicana.

Segundo a “Declaración sobre a Eliminación da Violencia Contra a Muller”, emitida o 20 de decembro de 1993, “enténdese por violencia contra a muller a todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada”.

Programación arredor do 25 N en Vedra:

CAMPAÑA “DÁ A CARA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”

A Área de Igualdade do Concello de Vedra  pon  en marcha a Campaña “ Dá a Cara contra a Violencia de Xénero” na que 30 persoas representativas de distintos ámbitos profesionais, sociais e culturais implícanse no rexeitamento á violencia que se exerce contra as mulleres. Os rostros de 15 homes e 15 mulleres aparecerán en 30 bandeirolas que se  colgarán en lugares significativos do noso concello. Nesta campaña participarán entre outros representantes do asociacionismo local , Protección Civil , muller e home da 3ª idade, alguén do sector empresarial, representantes da Asociación Berenguela pola igualdade,  os/as directores/as dos centros educativos, alguén do sector hostaleiro e comercio, o alcalde e a concelleira de igualdade... Así ata unha trintena de persoas significativas do noso concello que se sitúan fronte esta secuela social.

Esta campaña será compartida nas nosas redes sociais e estará visible fisicamente no Centro de Saúde de Vedra.

CONCURSO DE LEMAS SOBRE VIOLENCIA SOBRE AS MULLERES

A comunidade infantil e xuvenil tamén se implica nesta campaña co Concurso de Lemas sobre Violencia sobre as Mulleres, que se pon en marcha nos niveis de educación  infantil, primaria e secundaria. Este concurso está dotado cun lote de libros para as persoas participantes que destaque co seu lema. Os lemas poderanse entregar  en calquera centro educativo, ludoteca e casa consistorial do concello de Vedra.

O lema entregarase nun sobre pechado e por fóra deberá poñer “LEMA”, dentro incluirase  escrito o lema, nome e apelidos do/da participante e número de teléfono de contacto, e deberán entregarse antes do 22 de novembro.

** Bótalle un ollo ao cartel neste espazo.

REPARTO INFORMATIVO DE CONCIENCIACIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Estarán a disposición os dípticos informativos que baixo o título  “Contra a violencia de xénero, eu importo” expoñen respostas a calquera muller que poida estar a sufrir malos tratos en calquera das súas manifestacións. Que se entende por malos tratos? Cando se produce? Quen son maltratadores, Que debes ter a man? Que podes dicir aos teus fillos e fillas? Que non debes facer nunca? Se decides parar os malos tratos, que facer? Onde acudir? Son algúns dos interrogantes que nunha linguaxe sinxela informan ao conxunto da cidadanía sobre este execrable atentado contra as mulleres. Trátase de atopar solucións.

Estes folletos distribuiranse nos distintos espazos do Concello de Vedra, distintas asociacións, colectivos sociais, centros educativos, partidos políticos, concelleiros e concelleiras do concello, empresas, etc.

ACTOS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

** O xoves  25 de novembro, Vedra conmemora o Día Internacional contra a violencia de xénero ás 19.00 h. diante da Casa do Concello coa lectura do manifesto institucional acordado por todas as forzas políticas municipais coa concentración en repulsa contra a  violencia de xénero, 

** O domingo 28 de novembro, ás 13 horas no Centro Social de Vedra:  Concerto "Música para a igualdade" coa Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla.

 

Convídanse aos distintos sectores da sociedade, partidos políticos, asociacións de mulleres, asociacións veciñais, entidades, empresas, centros de ensino, entidades xuvenís, ongs, etc. a dar unha resposta contundente de rexeitamento a este fenómeno social.