Licitación contrato de servizos enerxéticos e mantemento con garantía total das instalacións de iluminación pública exterior

Prego cláusulas administrativas (13/03/2018)

Prego prescricións técnicas (13/03/2018)

Anuncio (13/03/2018)

Aclaracións prego (06/04/2018)

Aclaracións prego 2 (11/04/2018)

Visita ás instalacións (11/04/2018)

Planos en cor (11/04/2018)

Aclaracións (19/04/2017)

Planos Vedra (19/04/2018)

Todo concello (19/04/2018)

Aclaracións (24/04/2018)

Ampliación prazo (26/04/2018)

Aclaracións (08/05/2018)

Aclaracións (14/05/2018)

Apertura sobre A (07/06/2018)

Apertura sobre B (26/06/2018)

Anuncio mesa contratación (03/07/2018)

Acta apertura sobre A (04/07/2018)

Acta apertura sobre B (04/07/2018)

Apertura sobre C (24/09/2018)

Valoración (26/10/2018)

Acta de Constitución da mesa contratación (30/10/2018)

Dilixencia Logos Europa (10/01/2019)

Anuncio adxudicación (11/01/2019)

Anuncio formalización contrato (23/01/2019)