OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO OFERTADO: Limpador/a  industrial no termo municipal de  Vedra.

EMPRESA SOLICITANTE DO POSTO: Nortempo Santiago

CARACTERÍSTICAS  DO POSTO:  Limpeza da área de producción, dunha empresa de alimentación cárnica da zona.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO : unha persoa operaria (perfil de limpeza)

EMPRESA SOLICITANTE: Pedra Salgada / Limpeza con CIF B-70001128

CARACTERÍSTICAS DO POSTO: Servizo de limpeza dunhas dependencias de oficina, sita en San Miguel de Sarandón

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO OFERTADO: Operario ou operaria de almacén para planta de reciclaxe en Vedra.

CARACTERÍSTICAS DO POSTO:  Xornada completa de luns a venres.

REQUISITOS: Carnet de conducir B.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Páxinas