OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO OFERTADO: Técnico/a de infraestrutura OT, IT e Servizos Xerais.
ENTIDADE OFERTANTE: ACEGA (Autopista Central Galega)
REQUISITOS:
• Estudos mínimos:
- Formación Profesional Superior como Técnico/a en Mantemento Electrónico ou equivalente
• Experiencia mínima:
- Non é necesaria experiencia.

CONVOCATORIA APROL RURAL 2022 DO CONCELLO DE VEDRA

Convócase proceso de selección para cubrir dous postos de oficial de segunda de xardineiro/a forestal mediante a modalidade contractual de Contrato de traballo temporal para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral, a tempo completo e cunha duración de nove meses a través do programa “APROL RURAL VEDRA 2022” financiado pola Consellería Emprego e Igualdade.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Precísanse dous/dúas operarios/as de limpeza para hotel na zona de Vedra:

1º Operario/a:

- Xornada completa (8 horas diarias) de luns a venres.

- Salario segundo convenio.

- Requírese experiencia no sector, boa presencia, ser unha persoa coidadosa e meticulosa no seu traballo.

- Contrato indefinido con un mes de prácticas.

2º Operario/a:

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

A empresa Micofer ETT selecciona persoal para bodegas da zona de Vedra (A Coruña) para corte, recollida e carga de uva.

Requírese dispoñibilidade de desprazamento, dispoñibilidade horaria total de luns a domingo e dispoñibilidade para traballar durante o mes de setembro.

Valórase experiencia previa.

Páxinas